Podmínky použití

Služeb ZaTebe.cz mohou využívat pouze plnoleté osoby způsobilé k právním úkonům.

Každý uživatel může vkládat pouze fotografie zachycující jeho vlastní osobu. Není dovoleno vkládat inzeráty v zastoupení. Každý uživatel také sám rozhoduje jaké kontaktní údaje ve svém inzerátu zveřejní a nesmí vkládat údaje jiných osob.

Provozovatel služeb ZaTebe.cz si vyhrazuje právo smazat nebo částečně upravit inzerát v souladu s pravidly. Opravené nebo smazané mohou být následující údaje: zařazení do nesprávné kategorie, údaje uvedené do nesprávné položky, nepovolená reklama či odkazy, inzerování nelegálních praktik apod.

Inzeráty nesmí být v rozporu s platnou legislativou České republiky. Není dovoleno na stránky vkládat reklamu a  inzeráty, které jsou v rozporu s českými zákony a dobrými mravy, stejné pravidlo platí i pro obsah inzerátu, včetně fotografii!

Fotografie mohou být erotické, nikoliv pornografické. Na fotografii by měla být zobrazená osoba, nikoliv samotné pohlavní orgány.

Podávání stejných inzerátů v krátké době po sobě je zakázané (duplicitní inzeráty). Pokud chcete inzerátů vkládat víc, je to samozřejmě možné, ale musí obsahovat rozdílný text a fotografie.

Inzerát, který porušuje pravidla portálu, bude smazán bez náhrady škody!

IP adresy všech inzerentů jsou archivovány pro případ zneužití osobních údajů třetí stranou. Provozovatel portálu ZaTebe.cz neručí za obsah inzerátů vkládáných uživateli. Odpovědnost za obsah inzercí je na jejich autorech.

Objevíte-li nepravdivé či urážející informace, oznamte prosím neprodleně tuto skutečnost správci.

Veškerý obsah stránek podléhá autorským právům a není možné jej kopírovat nebo jakkoliv dále šířit bez písemného souhlasu provozovatele.

 

Součástí podmínek je také informace o zásadách zpracování osobních údajů.